Dalfsen

Op 28 februari 2022 heeft de gemeente Dalfsen de Omgevingsvisie Dalfsen 1.0 vastgesteld. Dalfsen is een gemeente in de provincie Overijssel en heeft 29.171 inwoners (31 januari 2022). De huidige gemeente Dalfsen is op 1 januari 2001 ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Nieuwleusen en Dalfsen.

De omgevingsvisie van Dalfsen is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.