Best

Op 31 januari 2022 heeft de gemeente Best de omgevingsvisie ‘Best 2040: dorp van formaat’ vastgesteld. Best is een plaats en gemeente in de provincie Noord-Brabant, gelegen in de Kempen. Tot de gemeente horen nog de twee buurtschappen Aarle en De Vleut. De gemeente telt 30.648 inwoners (31 januari 2022).

De omgevingsvisie Best is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 22 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.