Hollands Kroon

Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon de omgevingsvisie Hollands Kroon vastgesteld. De gemeente ontstond op 1 januari 2012 bij de fusie van de gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp. gemeente ligt in de Kop van Noord-Holland en is onderdeel van de samenwerkingsregio de Noordkop. Hollands Kroon is een gemeente in het noorden van de provincie Noord-Holland. De hoofdplaats is Anna Paulowna.

De omgevingsvisie Hollands Kroon is hiernaast te downloaden.

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2022

Deze omgevingsvisie is vastgesteld vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro. De omgevingsvisies die in de gemeenten zijn vastgesteld en gepubliceerd, zijn op deze website verzameld. Bij elk van de eerste honderd van deze omgevingsvisies is een globaal beeld geschetst over proces, participatie, omgevingskwaliteit en opgaven.