omgevingskwaliteit

Omgevingswet als hoop en verlangen

column | 27 maart 2018 | Peter van Rooy

In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere machteloosheid. Dé markt en dé mondialisering lijken krachten buiten ons die onze toekomst bepalen. Alsof

15 november in Tilburg: Initiatieven, burgerbetrokkenheid en omgevingsvisies: een ideale mix?

nieuwsbericht | 20 oktober 2017

Hoe ga je als gemeente om met initiatieven die je niet zelf hebt geïnitieerd? Hoe kan je een omgevingsvisie zo maken dat je uitnodigt tot initiatief van burgers? En hoe ga je om met het spanningsveld tussen het maken van

Wat is omgevingskwaliteit?

januari 2016 | omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit is een van de maatschappelijke doelstellingen van de Omgevingswet. Maar wat is ‘omgevingskwaliteit’? En wie is er verantwoordelijk voor? In 1985 publiceerde Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra een verhandeling over het begrip ‘architectonische kwaliteit’; daarop werd de eerste Architectuurnota (1991/92) gebaseerd.

Bouwmeestersplatform met de nieuwe Rijksbouwmeester

7 december 2015 | nieuwsbericht | Architectuur Lokaal | Amsterdam

Op 11 december 2015 vindt, onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, het Bouwmeesterdebat 2015 plaats met stadsarchitecten en provinciaal bouwmeesters uit heel Nederland. Het College van Rijksadviseurs heeft aan Architectuur Lokaal gevraagd om dit debat te organiseren over de ontwikkeling

Tjeerd Dijkstra pleit voor Rijksadviseur Ruimtelijke Kwaliteit

28 november 2014 | manifestatie | Tolhuistuin | Amsterdam

Bij de vierjaarlijkse Architectuur Lokaal-manifestatie voor de nieuwe gemeentebesturen, dit jaar onder de noemer Hitte in de Delta, nam Tjeerd Dijkstra het eerste exemplaar van De Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland in ontvangst van onderzoekers Sandra van Assen en José

De discussie over kwaliteit is van alle tijden. Een plan dat aan alle regels en aan financiële, technische en functionele eisen voldoet levert niet per definitie de beste ruimtelijke oplossing op. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet meer alleen voorbehouden aan publieke en private opdrachtgevers. Er wordt gezocht naar nieuw eigenaarschap en nieuwe financieringsmogelijkheden. En naar manieren om van meet af aan te werken met verbeelding van mogelijkheden. Dat kan leiden tot nieuwe visies op ruimtelijke kwaliteit.