Nieuwe omgevingsvisies

Op onderstaande kaart wordt een actueel overzicht gegeven van bestuurlijk vastgestelde omgevingsvisies per gemeente. Daarnaast is te zien welke gemeenten zijn gestart met het opstellen van een omgevingsvisie, maar waar die visie nog niet bestuurlijk is vastgesteld.

Hoe werkt deze kaart?

De kaart geeft weer:

  • welke gemeenten een omgevingsvisie hebben vastgesteld (in groen het grondgebied van de gemeente gemarkeerd)
  • welke gemeenten bezig zijn met het opstellen van een omgevingsvisie (in geel het grondgebied van de gemeente gemarkeerd)
  • welke gemeente samen met andere gemeenten een omgevingsvisie hebben vastgesteld (in blauw het grondgebied van die gemeenten gemarkeerd)

Als u op een gemeente klikt, krijgt u relevante informatie over de betreffende (vastgestelde) omgevingsvisie.
MijnOmgevingsvisie houdt deze kaart zo actueel mogelijk. Daartoe wordt de kaart regelmatig bijgewerkt.
Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties? Stuur dan een mail naar Bram Talman.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Architectuur Lokaal is een van de lead partners van het ministerie van BZK/OCW bij de uitvoering van deze agenda.