Voorbeeldenteam Atelier ZZ: ontwerp als motor

13 mei 2013 | voorbeeldenteam

Op 13 mei ging het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ van start met de centrale onderzoeksvraag: hoe wordt het ontwerpend vermogen ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie van Nederland, en welke rol speelt de regelgeving hierbij?

Het Voorbeeldteam van Atelier ZZ maakt in 2013 een analyse van voorbeelden waarin het ontwerpen werkt als motor voor ruimtelijke ontwikkeling of revitalisering. Deze voorbeelden moeten zichtbaar maken hoe regelgeving, maar ook andere zaken zoals economie, financiering, draagvlak, politiek, proces etc. het ontwerpresultaat beïnvloeden. De maatschappelijke opgaven die thematisch aan de orde moeten komen, die door het Voorbeeldenteam zijn benoemd, zijn:

  • Spanningsveld vrijheid – reguleren, tot op welke korrelgrootte kan vrijheid bestaan en wanneer en waarom wordt regelgeving ingezet
  • Betekenis demografische ontwikkelingen, welzijn en zorg, krimp
  • Hergebruik, levensloop van de ruimte, tijdelijkheid
  • Duurzaamheid en veiligheid

De Voorbeeldenteam zal vijf grote veranderingsopgaven onderzoeken, die ieder in meerdere of mindere mate de thematische ontwerpopgaven bevatten, en waarbij zowel de gevestigde als de nieuwe generatie ontwerpers aan bod moet komen,

Het Voorbeeldenteam bestaat uit:

Hans van Brummen (Rotterdam, 1945) was voor zijn bestuurlijke carrière werkzaam in de boekenbranche. Daarna was hij wethouder in de gemeenten Boxtel, Oosterhout en Drimmelen, burgemeester in Terheijden en Drimmelen en waarnemend burgemeester in Boxtel. Hij was actief in de welstand als bestuurslid bij Welstandszorg Noord-Brabant en Federatie Welstandstoezicht, voorzitter van de welstandscommissies Noord-Brabant en overkoepelende welstandscommissies HSL-Zuid en Betuweroute, en lid van de redactieraad De Kroniek over openbare ruimte en kwaliteit. Hans van Brummen is voorzitter van het Voorbeeldenteam.

José van Campen (Rotterdam, 1960) is zelfstandig planoloog met ruim twintig jaar ervaring in het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Liefde voor stad en landschap is haar drijfveer. Het verbinden van creatieve ontwerpprocessen met bestuurlijke besluitvorming, regelgeving, beleid en uitvoering staat centraal in haar werk. Recent werk: het onderzoek Ruimtelijke Kwaliteitsteams in NL, het project Mooiwaarts en het boek Omgevingskwaliteit en ruimte. José van Campen is secretaris van Atelier ZZ.

Yttje Feddes (Amsterdam, 1953) is landschapsarchitect en directeur van Feddes/Olthof Landschapsarchitecten. Ze heeft ruime ervaring met ontwerpopgaven op nationaal, regionaal en lokaal niveau en was lid van diverse jury’s en kwaliteitsteams. Van 2008-2012 was zij Rijksadviseur voor het Landschap. Zij is onder meer gastdocent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam, adviseur/lid van de Commissie voor de Milieueffectrapportage, bestuurslid van de Stichting Nationale Landschappen en geassocieerd lid van de Raad voor de Leefomgeving.

Edwin Oostmeijer (Enschede, 1963) is opgeleid als journalist en werkt nu als zelfstandig projectontwikkelaar. In 2006 won hij de Gouden Piramide, Rijksprijs voor Inspirerend Opdrachtgeverschap. Hij is onder meer lid van de adviescommissie architectuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en bestuurslid van stichting Europan.

Tom Bergevoet (Utrecht, 1972) studeerde Architectuur aan de TU Delft en werkte voor SANAA (Tokio), OMA, architectenbureau Koen van Velsen en architectuurstudio Herman Hertzberger. Hij is docent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Vanuit temp.architecture richten Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl zich op stedelijke transformaties. In hun boek De Flexibele Stad, oplossingen voor leegstand en krimp stellen zij nieuwe instrumenten voor het ontwikkelen en ontwerpen van ruimte voor.