ateliers

Ontwerpkracht in de Omgevingsvisie: meer draagvlak, minder kosten, hogere ruimtelijke kwaliteit

24 maart 2015 | uitnodiging

De nieuwe Omgevingswet introduceert de Omgevingsvisie: een integrale visie voor ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn, die politiek wordt vastgesteld. Rijk en provincie moeten een Omgevingsvisie vaststellen, gemeenten kunnen dat ook doen. In deze context ontwikkelen de ontwerpers van Atelier ZZ …

Ontwerpkracht in de Omgevingsvisie: meer draagvlak, minder kosten, hogere ruimtelijke kwaliteit Read More »

Methodiek Atelier ZZ

15 februari 2015 | methodiek

De methodiek die Atelier ZZ aan de hand van ontwerpend onderzoek ontwikkelde en uitwerkte in pilots, bestaat uit twee fasen die worden begeleid door onafhankelijke ontwerpers. Vanuit de verschillende invullingen die de partners voor ogen hebben, brengen zij in beeld hoe …

Methodiek Atelier ZZ Read More »

Ontwikkel / Ontwerpteam

23 september 2013 | ontwikkel/ontwerpteam

Daar waar het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ terugkeek op de recente praktijk, heeft het Ontwikkel/Ontwerpteam de opdracht op een methodiek te ontwikkelen om ………… Wouter Vanstiphout (Heist-op-den-Berg, België, 1967) is architectuurhistoricus, gespecialiseerd in twintigste-eeuwse stedenbouw en architectuur. Hij is medeoprichter van …

Ontwikkel / Ontwerpteam Read More »

Gebiedsontwikkeling in transitie

november 2013 | presentatie

Presentatie van Paula Kemp, lid van het Ontwikkel/Ontwerpteam van Atelier ZZ, over de juridische veranderingen in gebiedsontwikkeling in relatie tot de Omgevingswet.

Ontwerpen met omgevingsrecht

september 2013 | vooraankondiging

Bieden de kaders van het nieuwe omgevingsrecht ruimte voor innovatief ontwerp? En wat betekent dat voor opdrachtgevers? Wouter Vanstiphout en Tom Bergevoet dagen ontwerpers en andere ruimtelijke, bestuurlijke en juridische professionals uit om de grenzen van de wet te verkennen …

Ontwerpen met omgevingsrecht Read More »