Presentatie resultaten ontwerpatelier Toekomstvisie Weststellingwerf

26 november 2015 | presentatie | Wolvega

Welke kansen, kwaliteiten en dilemma’s bepalen de toekomst van de gemeente Weststellingwerf? En wat betekent dit voor het maken van een Omgevingsvisie? Een team van Atelier ZZ, bestaande uit elf landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten, bracht samen met bewoners en andere belanghebbenden de kansen, kwaliteiten, keuzes en dilemma’s van de gemeente Weststellingwerf in kaart in het driedaagse Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf. Op 26 november worden de opvallende resultaten in een openbare bijeenkomst aangeboden aan het College van B&W.

Pilots Omgevingsvisie
Het Atelier heeft plaatsgevonden in samenspraak met de gemeente Weststellingwerf, die graag meedraait in de pilots die Atelier ZZ organiseert. Dat doet Atelier ZZ in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp.
Weststellingwerf is een van de eerste gemeenten die de methodiek van Atelier ZZ, om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie, heeft getest. De nadruk ligt hierbij op visievorming en ambities, als basis voor de visie. Ontwerpers worden van begin af aan ingeschakeld om de mogelijkheden te verbeelden, zodat keuzes kunnen worden gemaakt.

Programma 26 november 2015
De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 – 21.15 uur. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.

  • 19.30 welkom en introductie, Cor Trompetter, wethouder van Weststellingwerf
  • 19.40 toelichting achtergrond Atelier ZZ, Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal
  • 19.50 aanpak Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf, Vincent Kompier, projectleider Architectuur Lokaal
  • 20.00 presentatie van de voorstellen door  drie ontwerpteams; daarna reactie in gesprek met aanwezigen
  • 21:10 aanbieding van het resultaat van Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf aan Cor Trompetter en Frans Kloosterman, wethouders van Weststellingwerf
  • 21.15 afsluiting

Locatie
Raadzaal van het gemeentehuis van Weststellingwerf te Wolvega, Griffioenpark 1 te Wolvega; toegang via de zij ingang aan de kant van de Rozenstraat.

Meer weten?
Mail naar Vincent Kompier