Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf

Ambities voor de Omgevingsvisie van Weststellingwerf

2 december 2015 | rapport

Hoe kun je als gemeente op een verfrissende manier nadenken over ambities in de nieuwe Omgevingsvisie? In Weststellingwerf werd hiermee geëxperimenteerd door ontwerpers en bewoners samen te laten nadenken over de toekomst van de gemeente. Op 26 november werden de …

Ambities voor de Omgevingsvisie van Weststellingwerf Read More »

Presentatie resultaten ontwerpatelier Toekomstvisie Weststellingwerf

26 november 2015 | presentatie | Wolvega

Welke kansen, kwaliteiten en dilemma’s bepalen de toekomst van de gemeente Weststellingwerf? En wat betekent dit voor het maken van een Omgevingsvisie? Een team van Atelier ZZ, bestaande uit elf landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten, bracht samen met bewoners en andere …

Presentatie resultaten ontwerpatelier Toekomstvisie Weststellingwerf Read More »

Resultaten Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf

resultaten | november 2015

Bekijk hier de resultaten van het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf

Een nieuwe manier van werken in Weststellingwerf

9 oktober 2015 | presentatie | Sickengastraat | Wolvega

Op vrijdagavond 9 oktober 2015 presenteerde het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf van Atelier ZZ de tussentijdse onderzoeksresultaten aan de wethouders en raadsleden van de gemeente Weststellingwerf. Elf ontwerpers, verdeeld in drie teams, gaven na een excursie, toelichtingen van direct betrokkenen en …

Een nieuwe manier van werken in Weststellingwerf Read More »

Dorpsraden in gesprek over een visie op de toekomst

7 oktober 2015 | dorpsraden | Wolvega

Om de leefbaarheid op het platteland te behouden is er dringend behoefte aan betaalbare woningen voor starters en goed internet. Dit kwam onder andere naar voren in een drukbezochte bijeenkomst met de dorpsraden van de gemeente Weststellingwerf. De saamhorigheid in …

Dorpsraden in gesprek over een visie op de toekomst Read More »

Voor de gemeente Westellingwerf organiseerde Atelier ZZ eind 2015 een toekomstatelier om tot ruimtelijke ambities te komen voor de omgevingsvisie. In dit atelier wordt een nieuwe werkwijze toegepast waarbij vanuit brede participatie van belanghebbenden, inzicht wordt verkregen in ruimtelijke conflicten. Ontwerp speelt hierbij een belangrijke rol bij visualisatie van de problematiek en scenario’s voor mogelijke oplossingen op de lange termijn.