Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf

Geen ruilverkaveling maar ruilverwoning in Weststellingwerf

nieuwsbericht | 25 september 2017

In dorpen komt de leefbaarheid in het gedrang door het gebrek aan passende, vaak kleinere woonruimte. Als gevolg van het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf van Architectuur Lokaal bedachten de ontwerpers Elisabeth Boersma en Laurens Boodt een bijzondere en realistische oplossing, waar …

Geen ruilverkaveling maar ruilverwoning in Weststellingwerf Read More »

Grote belangstelling voor inspiratieavond Omgevingsvisie Weststellingwerf

nieuwsbericht | 12 april 2017

Gisteren vond in Buurthuus te Noordwolde de eerste van de twee inspiratieavonden over de omgevingsvisie Weststellingwerf plaats. Planoloog José van Campen hield een lezing voor de aandachtige bewoners over het brede begrip omgevingskwaliteit, waarin de goede en minder goede kwaliteiten …

Grote belangstelling voor inspiratieavond Omgevingsvisie Weststellingwerf Read More »

Volgende stap voor omgevingsvisie Weststellingwerf

nieuwsbericht | 22 maart 2017

Op 11 en 18 april 2017 organiseert de gemeente Weststellingwerf openbare bijeenkomsten over de Omgevingsvisie. In het voortraject zijn inwoners van de gemeente al betrokken bij het ontwerpend onderzoek dat Architectuur Lokaal in het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf eerder voor de …

Volgende stap voor omgevingsvisie Weststellingwerf Read More »

Geluk als ruimtelijke component

publicatie | 13 december 2016

Kirsten Hannema interviewde voor het boek ‘AAARO, Vier jaar ontwerpkracht’ Vincent Kompier (Architectuur Lokaal) en Gertrud van Leeuwen (Groen Links-gemeenteraadslid Weststellingwerf) over hun ervaringen met het driedaagse ontwerpatelier in de gemeente Weststellingwerf. ‘Dankzij het Atelier ziet iedereen nu in waarom …

Geluk als ruimtelijke component Read More »

Milkyway festival is echt iets voor Weststellingwerf

9 december 2015 | artikel

De lokale krant Stellingwerf heeft op 9 december een artikel gewijd aan het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf. Klik hier voor het artikel  

Voor de gemeente Westellingwerf organiseerde Atelier ZZ eind 2015 een toekomstatelier om tot ruimtelijke ambities te komen voor de omgevingsvisie. In dit atelier wordt een nieuwe werkwijze toegepast waarbij vanuit brede participatie van belanghebbenden, inzicht wordt verkregen in ruimtelijke conflicten. Ontwerp speelt hierbij een belangrijke rol bij visualisatie van de problematiek en scenario’s voor mogelijke oplossingen op de lange termijn.