Atelier ZZ: ontwerp en de publieke zaak

16 oktober 2013 | vooraankondiging

Bij de manifestatie Nieuw Kapitaal van Ruimtevolk, op 21 november 2013, daagt Atelier ZZ voorzitter Carel de Reus ontwerpers en andere ruimtelijke, bestuurlijke en juridische professionals uit om de verbinding tussen Ontwerp en de publieke zaak bij het gelijknamige debat aan de orde te stellen.

Tom Bergevoet presenteert de eerste onderzoeksresultaten van het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ aan de hand van vijf praktijkvoorbeelden:

De betrokken ontwerpers Wim Boetze, Bernadette Janssen, Peter Koelewijn, Jaco de Visser en Ruut van Paridon gaan hierover in gesprek, waarna advocaat Paula Kemp haar reactie geeft.

Wouter Vanstiphout, hoogleraar Ontwerp en Politiek aan de TU Delft, en voorzitter van het Ontwikkel/Ontwerpteam van Atelier ZZ gaat in op de radicale verschuivingen die gaande zijn in het bouwproces en op de nieuwe mogelijkheden voor ontwerp.

Het omgevingsrecht wordt stevig herijkt en hervormd. Binnenkort is er sprake van één omgevingswet, waarin het complexe publiek juridisch kader dat in tal van wetten, amvb’s en regelingen is vastgelegd, is gebundeld en zoveel mogelijk geïntegreerd. De wet moet zorg dragen voor een gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en procedures doelmatiger en efficiënter maken. Er worden ook meer mogelijkheden gecreëerd voor lokale en bestuurlijke afwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen. De interessante vraag is nu welke gevolgen de nieuwe Omgevingswet heeft voor het ontwerpvak en voor de ruimtelijke kwaliteit van Nederland.

Atelier ZZ onderzoekt vanuit de ontwerppraktijk welke concrete aanbevelingen en handreikingen aan belanghebbenden kunnen worden gedaan bij de toepassing van de omgevingswet, en zal daarover advies uitbrengen aan het kabinet. Het debat Ontwerp en de publieke zaak vindt plaats tijdens de manifestatie Nieuw Kapitaal, Expeditie 2013 van Ruimtevolk.

Klik hier voor het programma en documentatie.

Klik hier voor de presentaties:
Atelier ZZ 
Wouter Vanstiphout, Ontwikkel/Ontwerpteam
Paula Kemp, Ontwikkel/Ontwerpteam