Schaal: van buurt tot regio

Nieuwsbericht | 18 december 2019
Nieuwsbericht | 18 december 2019

De schaal waarop omgevingsvisies worden ontwikkeld, verschilt. Soms wordt in een gemeente voor een deelgebied een visie opgesteld. Op groter schaalniveau werken gemeenten samen om op een hoger schaalniveau –dat van de regio- een visie te ontwikkelen.
Er is in ieder geval één woord dat veelvuldig wordt gehanteerd in de communicatie rondom omgevingsvisies en dat is het woord “samen”.

Nieuwe partijen en coalities
Opvallende nieuwe partijen die het voortouw nemen om omgevingsvisies op te stellen zijn de Waterschappen/Hoogheemraadschappen. Zo heeft het Waterschap Vallei en Veluwe dit jaar een BOVI, een Blauwe Omgevingsvisie 2050 ontwikkeld. Meer hierover is te lezen in het artikel “Grensontkennend samenwerken, De Blauwe Omgevingsvisie van Waterschap Vallei en Veluwein Architectuur Lokaal #95.

Ook de Vereniging Markdal in Breda is een organisatie die het voortouw heeft genomen om een omgevingsvisie op te stellen, omdat het de diverse overheden niet lukte. De vasthoudendheid speelt een cruciale rol ten opzichte van de veranderlijkheid van beleid en personele bezetting bij de overheid. “Duurzaam en vitaal Markdal. Waarom lukt het particulieren wel wat de overheid niet van de grond krijgt?” zie: Architectuur Lokaal #92.

Bron: Architectuur Lokaal #95, Grensontkennend samenwerken, De Blauwe Omgevingsvisie van Waterschap Vallei en Veluwe, Jaapjan Berg, p. 20-21.