participatie

Maatschappelijke organisaties

participatie | 25 januari 2015

Met de Omgevingswet in de hand kan het makkelijker worden voor maatschappelijke organisaties en initiatieven uit de samenleving om vanuit hun kennis en kunde, invloed uit te oefenen op de ruimtelijke planvorming.

Bedrijven

participatie | 25 januari 2015

De Omgevingswet beoogt een structurele lastenverlichting voor bedrijven doordat er minder visies, plannen en verordeningen met bijbehorende procedurelasten zijn. Het samenvoegen van tal van wetten en regels over de fysieke leefomgeving moet er voor zorgen dat bedrijven sneller weten waar …

Bedrijven Read More »

Bewoners

participatie | 25 januari 2015

Participatie is van alle tijden. Maar de vorm is lang niet altijd hetzelfde. De maatschappij verandert sterk; de behoefte van burgers om mee te denken en mee te beslissen groeit. Dat vereist van de overheid nieuwe methodes om de wensen …

Bewoners Read More »

Gemeenten willen ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk baseren op de kennis van veel verschillende partijen. De Omgevingswet stelt geen formele eisen aan betrokkenheid van burgers en anderen. Wellicht is dat een reden voor de verschillen in processen die doorlopen worden, zowel qua inhoud als vorm.