Ontwerpers

participatie | 25 januari 2015

Lokale overheden staan voor nieuwe taken die vragen om nieuwe, transparante manieren van besluitvorming. Om daaraan bij te dragen is de inzet van ontwerp en ontwerpers een effectieve manier om inzicht te bieden in ruimtelijke kwaliteiten, conflicten en mogelijkheden. Dat helpt bij de communicatie met belanghebbenden. De verwachting is dat politieke besluitvorming die is gebaseerd op heldere, breed gedragen keuzes zal leiden tot een hogere kwaliteit van de inrichting van Nederland, terwijl het proces draagvlak en tevredenheid in de hand werkt.