Vormen van Omgevingsvisies

Nieuwsbericht | 25 juni 2019

De vorm van de Omgevingsvisie is vrij. Dat biedt mogelijkheden tot bijzondere (werk)vormen voor participatie van burgers en belanghebbenden. Opvallend zijn gemeenten waar ambtenaren letterlijk de wijk in trekken om informatie op te halen die gebruikt wordt bij het opstellen van de visie.

Zo heeft de gemeente Tilburg de ambtenaren de straat op en de buurt in gestuurd om kennis over Tilburg op te kunnen halen. Veelvoorkomend is een online platform, waar bewoners en belanghebbenden hun verhaal kwijt kunnen.
Andere gemeenten zetten actiever in op participatie, zoals de gemeente Noardeast-Fryslân, met onder meer een enquête en een specifiek op jongeren gericht programma en een aanhanger die de verschillende dorpen waaruit de gemeente staat langsrijdt: gesprekken in de Oanheakker

Een recent voorbeeld van nieuwe werkmethoden voor participatie is het gebruik maken van de resultaten van een Burgertop, zoals in de Utrechtse deelgemeente Lunetten is gebeurd. Tachtig buurtgenoten (aselect geloot) bogen zich samen een vrije zaterdag over de toekomst van hun wijk. Hoe ging dat precies in zijn werk, wat leverde het op voor de omgevingsvisie en is het voor herhaling vatbaar? Dit is te lezen in het artikel “Burgertop helpt bij omgevingsvisie Lunetten” in Architectuur Lokaal #93.

Eerder analyseerde Architectuur Lokaal de vormen van participatie die bij Omgevingsivisies worden gehanteerd, zie het nieuwsbericht: Vallen en opstaan bij participatie.

Bron: Architectuur Lokaal #93, Burgertop helpt bij omgevingsvisie Lunetten, Berny van der Donk, p. 17-18.