Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking

nieuwsbericht | 6 oktober 2017

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld en zal nu op 1 januari 2021 in werking treden, meldt het Omgevingswetportaal van het ministerie van IenM. De reden hiervoor is dat er meer tijd nodig is om de wetgeving adequaat af te kunnen ronden. Per jaar wordt er bekeken of er extra inspanningen nodig en mogelijk zijn om de datum van 1 januari 2021 te halen.

Meer informatie over de nieuwe planning vindt u in de Kamerbrief van 6 oktober 2017.