Omgevingsvisie gemeente Baarle-Nassau

Nieuwsbericht | 9 maart 2020

Op 26 juni 2019 heeft de Noord-Brabantse gemeente Baarle-Nassau haar Omgevingsvisie Baarle-Nauus (2019) vastgesteld. De visie is geschreven in samenwerking met Rho Adviseurs. Baarle-Nassau is de kleinste gemeente van Noord-Brabant en ligt op de grens met België. Deze ligging, samen met een ingewikkelde Middeleeuwse geschiedenis, zorgt voor een ingewikkelde structuur van enclaves en exclaves binnen de gemeente.

Geen vooraf bedachte thema’s
“De gemeente is zonder vooraf bedachte thema’s het proces ingegaan”, zegt Bram Keijsers, projectleider omgevingsvisie bij de gemeente. De speerpunten van de omgevingsvisie zijn voortgekomen uit debatten en gesprekken met bewoners. Deze manier van werken is volgens Keijsers niet wezenlijk anders dan vroeger: “Vroeger ging men ook met bewoners aan tafel. Als participatie nieuw is voor een gemeente, deed zij iets erg fout.” Het feit dat Baarle-Nassau 6.847 inwoners heeft maakt dat het niet moeilijk is om betrokken burgers te vinden; wel is het hierdoor soms lastiger om op een hoger schaalniveau over de ontwikkeling van de gemeente na te denken.

Over de landsgrenzen heen
De onderwerpen die in de visie naar voren komen zijn de kwaliteit van het landschap, de unieke enclavesituatie, duurzaamheid en gezondheid. Daarnaast is de visie uitgewerkt in deelgebieden en de onderwerpen die daar specifiek van belang zijn. Ook ligt er veel nadruk op regionale samenwerking. Dit is voor Baarle-Nassau vanzelfsprekend omdat de gemeente vanouds ruimtelijk verweven is met de Belgische gemeente Baarle-Hertog en daardoor veel ervaring heeft opgedaan met samenwerking over de gemeente- en landsgrenzen heen.

Omgevingskwaliteit
Volgens Keijsers moet de gemeente dit jaar nog goed aan de slag met een aantal aspecten van de Omgevingswet. Op het gebied van bijvoorbeeld omgevingskwaliteit is de visie nog niet Omgevingswet-proof. Daarom wordt de omgevingsvisie nu vooral gebruikt als tussenstap naar de volledige implementering van de Omgevingswet in 2021. Het was, gezien de ouderdom van de bestaande plannen, belangrijk om een visie op te stellen; bijkomend kon worden geëxperimenteerd met aspecten van de Omgevingswet. Ook is er volgens Keijsers niet één juiste manier om een visie op te stellen: doordat het een vormvrij stuk is lopen de invullingen uiteen. Dit is ook een mogelijkheid om te leren van hoe andere gemeenten hun omgevingsvisie hebben uitgewerkt.

Gemeentelijke herindeling
Er ligt dus nog een aantal uitdagingen voordat de gemeente aan de gang kan. Daarnaast is Baarle-Nassau ambtelijk gefuseerd met Alphen-Chaam, Gilze en Rijen. Baarle-Nassau is vooralsnog de enige van deze gemeenten met een omgevingsvisie. De andere gemeenten krijgen nu voorrang bij het opstellen van hun omgevingsvisies, daarna kan de visie van Baarle-Nassau verder uitgewerkt worden en kan de stap worden gemaakt naar een omgevingsplan.

Informatie en vragen
Kijk voor meer informatie over Omgevingsvisies in de Nederlandse gemeenten op deze kaart.
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen? Stuur dan een e-mail naar Toine.TerBerg@arch-lokaal.nl

MijnOmgevingsvisie.nl is gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Architectuur Lokaal is een van de lead partners van het ministerie van BZK/OCW bij de uitvoering van deze agenda.