Kerninstrument 1: Omgevingsvisie

mei 2014 | infographic

De Omgevingsvisie is een van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingvisie probeert de samenhang van beleid voor de fysieke leefomgeving te bevorderen. Hierdoor wordt visievorming op verschillende (sectorale) terreinen – water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, cultureel erfgoed, en verkeer en vervoer – samengevoegd en met elkaar verbonden.

Het wetsvoorstel schrijft voor dat Rijk, provincie en gemeente verplicht zijn tot het opstellen van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie komt in plaats van de structuurvisie, de relevante delen van de natuurvisie, verkeer- en vervoersplannen, strategische gedeelten van nationale en provinciale waterplannen en milieubeleidsplannen. Het integrale karakter moet voorspelbaar maken hoe de betreffende overheid haar bevoegdheden en wettelijk instrumentarium wil inzetten.

Beeld: Atelier ZZ

Beeld: Atelier ZZ

Om de veranderingen van de Omgevingswet voor een breed publiek toegankelijk en inzichtelijk te maken heeft Atelier ZZ infographics gemaakt. Het gaat hier om visualisaties van de doelstellingen en de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. Download hier het document met alle infographics.

0 reacties op “Kerninstrument 1: Omgevingsvisie
1 Pings/Trackbacks voor "Kerninstrument 1: Omgevingsvisie"
  1. […] opstellen van een omgevingsvisie is één van de ruimtelijke processen waar je mensen bij wilt betrekken. Steeds meer overheden […]