Kerninstrument 6: Projectbesluit

mei 2014 | infographic | projectbesluit

Doel van het projectbesluit, een van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet, is om als Rijk, provincie of waterschap slagvaardig te kunnen inspelen op ingrijpende en ingewikkelde projecten van bovengemeentelijk, bovenregionaal of waterstaatsbelang.

Het projectbesluit komt in plaats van het ‘tracébesluit uit de Tracéwet’, projectbesluit Waterwet, inpassingsplan Wro, coördinatieprocedure Wro en de coördinatieprocedure uit de Ontgrondingenwet. Participatie van burgers, maatschappelijke organisaties en betrokken bestuursorganen in een vroeg stadium is hierbij verplicht.

 

projectbesluitOm de veranderingen van de Omgevingswet voor een breed publiek toegankelijk en inzichtelijk te maken heeft Atelier ZZ infographics gemaakt. Het gaat hier om visualisaties van de doelstellingen en de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. Download hier het document met alle infographics.