Kerninstrument 5: Omgevingsvergunning

mei 2014 | infographic | omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bundelde een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen (‘toestemmingen’) tot één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning zoals in de Omgevingswet zal een uitbreiding en verbreding hiervan zijn. Uitgangspunt van de Omgevingswet is zoveel mogelijk te volstaan met het stellen van algemene rijksregels, waardoor een vergunning niet altijd nodig is.

 

Omgevingsvergunning

Om de veranderingen van de Omgevingswet voor een breed publiek toegankelijk en inzichtelijk te maken heeft Atelier ZZ infographics gemaakt. Het gaat hier om visualisaties van de doelstellingen en de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. Download hier het document met alle infographics.