Kerninstrument 4: Algemene Rijksregels

mei 2014 | infographic | kerninstrument Algemene Rijksregels

Onder de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet stelt ook het Rijk regels op ten aanzien van de leefomgeving. Deze algemene regels voorkomen dat burgers en ondernemers in de vergunningenprocedure telkens individueel toestemming moeten vragen aan de overheid.

Maatwerk bij rijksregels kan toegepast worden door andere overheden of individuen aanvullende of afwijkende regels op te laten stellen. Tevens bevat het wetsvoorstel een generieke gelijkwaardigheidbepaling. Op grond hiervan kunnen andere maatregelen worden toegestaan indien hiermee hetzelfde doel wordt bereikt.

algemene rijksregels_2

Om de veranderingen van de Omgevingswet voor een breed publiek toegankelijk en inzichtelijk te maken heeft Atelier ZZ infographics gemaakt. Het gaat hier om visualisaties van de doelstellingen en de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. Download hier het document met alle infographics.