Kerninstrument 3: Decentrale Regels

mei 2014 | infographic

Decentrale Regelgeving, een van de zes kerninstrumenten in de Omgevingswet, bestaat uit: het Gemeentelijk omgevingsplan, Provinciale omgevingsverordening en Waterschapsverordening.

Gemeentelijk omgevingsplan
In het gemeentelijk omgevingsplan worden de gemeentelijke regels voor de leefomgeving – bestemmingsplannen, beheersverordeningen en omgevingsrechtelijke delen van andere verordeningen – logisch en samenhangend gebundeld. In het gemeentelijk omgevingsplan staan:

  • De toedeling van functies aan locaties en locatiegebonden regels
  • Regels die afwijken van functies aan locaties en locatiegebonden regels
  • Regels die afwijken van algemene rijksregels

omgevingsplan

Provinciale omgevingsverordening
Bundeling van de provinciale milieuverordening, planologische verordening, ontgrondingenverordening, landschapsverordening en grondwaterverordening. De provinciale omgevingsverordening richt zich voornamelijk op de inhoud en op instructieregels voor waterschappen en gemeenten.

provinciale omgevingsverordening

Waterschapsverordening
De huidige verordening ter uitvoering van de waterbeheertaken (‘de keur’ ) staat vol gebods- en verbodsbepalingen die zich richten op onderhoudsplichtigen en diegenen die handelingen in watersystemen uitvoeren. De waterschapsverordening wordt digitaal vastgesteld en ontsloten, waardoor de regels beter en directer kenbaar worden gemaakt voor burgers en bedrijven.

waterschapsverordeningOm de veranderingen van de Omgevingswet voor een breed publiek toegankelijk en inzichtelijk te maken heeft Atelier ZZ infographics gemaakt. Het gaat hier om visualisaties van de doelstellingen en de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. Download hier het document met alle infographics.