Kerninstrument 2: Plan of Programma

mei 2014 | infographic

Het plan of programma maakt de omgevingsvisie concreet. Deze concrete maatregelen staan nu in de uitvoeringsparagrafen van strategische plannen en structuurvisies. Hierin staat aangegeven hoe normen en gebiedsgerichte doelstellingen gehaald worden.

Het programma of plan dient niet alleen een reeks van (economische) projecten te bevatten, maar ook maatregelen om beleidsdoelen te bereiken. Opgenomen projecten kunnen bijvoorbeeld van start gaan omdat aannemelijk is gemaakt dat een aanvankelijke overschrijding van normen elders in het programma wordt gecompenseerd of op een vastgesteld later moment zal worden teruggedrongen. Het plan of programma is een van de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet.

Beeld: Atelier ZZ

Beeld: Atelier ZZ

Om de veranderingen van de Omgevingswet voor een breed publiek toegankelijk en inzichtelijk te maken heeft Atelier ZZ infographics gemaakt. Het gaat hier om visualisaties van de doelstellingen en de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet. Download hier het document met alle infographics.