Kern van de Omgevingswet in beeld

mei 2014 | infographic

Om de veranderingen van de Omgevingswet voor iedereen inzichtelijk te maken, heeft Atelier ZZ de doelstellingen en de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet inzichtelijk in beeld gebracht.
Download hier het document met alle infographics.

Voor de invoering van de Omgevingswet zijn een aantal redenen:

  1. Het omgevingsrecht moet ‘eenvoudiger, efficiënter en beter’ worden. Wetten zijn in het verleden vaak sectoraal opgesteld (Mijnwet, Waterwet, etc.) en steeds aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor is een complex stelsel van regels ontstaan en kunnen procedures lang duren en veel geld kosten. Daarom wordt een groot aantal wetten en regels – in zijn geheel of gedeeltelijk – opgenomen in de Omgevingswet. Het idee is dat projecten in samenhang en gebiedsgericht kunnen worden bekeken, waardoor meer overzicht en minder onzekerheid ontstaat.
  2. Het huidige omgevingsrecht is doorgeslagen in het beschermen van de burger. Deze nadruk op zekerheid en risicomijding leidt tot het onnodig dichttimmeren van projecten, wat ten koste gaat van ruimte voor innovatieve ontwikkelingen en initiatieven.De Omgevingswet is gericht op ‘zekerheid en dynamiek’.  Bescherming van de burger is nog steeds een belangrijk streven, maar de Omgevingswet moet burgers, organisaties en overheden stimuleren om samen initiatieven en activiteiten te ontplooien – in plaats van nadruk te leggen op het mijden van risico’s.
  3. Er moet meer ‘ruimte voor duurzame ontwikkelingen’ mogelijk zijn. Dit zal leiden tot onder meer een schoon milieu, duurzame energievoorziening en een meer innovatieve en dynamische economie.
  4. Er moet rekening worden gehouden met ‘regionale verschillen’. Sommige gebieden zullen groeien en andere zullen krimpen. Te vaak domineren nu regels van het Rijk waarop geen regionale en lokale uitzonderingen mogelijk zijn.
  5. Bij de ruimtelijke inrichting wordt doorgaans gekeken vanuit (bescherming van) deelbelang(en), wat ook bij de uitvoering een grote rol speelt. Hierdoor ontstaat een defensieve en niet-actieve cultuur van ruimtelijke ontwikkeling. De Omgevingswet wil om deze reden een ‘actieve en kwalitatief goede uitvoering’ bewerkstelligen en uitnodigen tot samenhangende beoordeling van projecten en tot samenwerking in de uitvoering.
Beeld: Atelier ZZ

Beeld: Atelier ZZ / Stef Bogaerds