omgevingswet

Omgevingsvisie gemeente Renswoude

nieuwsbericht | 2 april 2020

De gemeente Renswoude heeft een beknopte, overzichtelijke en to-the-point Omgevingsvisie Renswoude (2018) opgesteld. ‘Hoe ziet Renswoude er in 2030 uit?’ was de belangrijkste vraag die de gemeente zich in de visie stelde. Een gesprek met Marcel Jansen, senior beleidsmedewerker fysiek …

Omgevingsvisie gemeente Renswoude Read More »

Omgevingsvisie Hoeksche Waard

nieuwsbericht | 2 april 2020

De omgevingsvisie van de (eiland)gemeente Hoeksche Waard begint meteen duidelijk: dat het een spannend proces was om de Hoeksche Waarders zélf een visie te laten opstellen. Een visie van, voor en door de Hoeksche Waard. “Lange tijd nam de overheid …

Omgevingsvisie Hoeksche Waard Read More »

Onderzoek omgevingskwaliteit in gemeentelijke omgevingsvisies

Nieuwsbericht | 23 maart 2020

De Nederlandse gemeenten werken aan hun omgevingsvisies. Omdat de vorm van de visie vrij is, vullen alle gemeenten de opdracht anders in. Architectuur Lokaal onderzoekt dit jaar hoe het begrip omgevingskwaliteit landt in de gemeentelijke omgevingsvisies. Ook wordt de mogelijke …

Onderzoek omgevingskwaliteit in gemeentelijke omgevingsvisies Read More »

Omgevingsvisie gemeente Baarle-Nassau

Nieuwsbericht | 9 maart 2020

Op 26 juni 2019 heeft de Noord-Brabantse gemeente Baarle-Nassau haar Omgevingsvisie Baarle-Nauus (2019) vastgesteld. De visie is geschreven in samenwerking met Rho Adviseurs. Baarle-Nassau is de kleinste gemeente van Noord-Brabant en ligt op de grens met België. Deze ligging, samen …

Omgevingsvisie gemeente Baarle-Nassau Read More »

Omgevingsvisie gemeente Weststellingwerf

Nieuwsbericht | 27 februari 2020

De Friese gemeente Weststellingwerf bestaat uit 26 dorpen met in totaal circa 25.000 inwoners op een oppervlak van 228 vierkante kilometer. In juni 2019 stelde de gemeente haar Omgevingsvisie vast. Deze Omgevingsvisie is in nauwe samenspraak met de dorpen, ondernemers, …

Omgevingsvisie gemeente Weststellingwerf Read More »

Het huidige omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is te ingewikkeld geworden voor iedereen. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat een project kan starten. Het Rijk wil het omgevingsrecht vereenvoudigen en alle wetten en regelingen samenvoegen in één Omgevingswet. In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht.