Motoren voor invoering omgevingswet

Nieuwsbericht | 21 oktober 2019

Erfgoed
Beleid zoals cultuurbeleid kan als motor dienen bij de invoering van de Omgevingswet.
Tilburg heeft in 2015 een omgevingsvisie vastgesteld. Opvallend is de rol voor cultureel erfgoed in dit document. Het verhaal van Tilburg moet niet alleen dienen als ‘aanknopingspunt voor belevingswaarde en herkenbaarheid van de Tilburgse identiteit’, maar ook als belangrijke ingrediënt voor ‘het betrekken van bewoners en daarmee voor levendigheid en sociale cohesie in onze wijken en buurten’. Meer hierover is te lezen in het artikel “Tilburgse trots brandstof voor omgevingsplan, de rol van cultureel erfgoed” in Architectuur Lokaal #94

Sport en gezondheid
Naast cultuur kan ook sport en gezondheid een motor zijn. In werkateliers kunnen vragen hoe sport en beweegruimte integraal opgenomen kunnen worden in de omgevingsplannen en op welke manier ruimtelijk ontwerp kan bijdragen aan een actieve, gezonde en prettige leefomgeving behandeld worden. Lees meer in het artikel “Bewegen in de ruimte, kansen Omgevingswet voor integratie van sport en bewegen in de ruimtelijke praktijk” in Architectuur Lokaal #93.

Bron: Architectuur Lokaal #94, Tilburgse trots brandstof voor omgevingsplan, De rol van cultureel erfgoed, Berny van de Donk, p. 20-21.