Bewoners

participatie | 25 januari 2015

Participatie is van alle tijden. Maar de vorm is lang niet altijd hetzelfde. De maatschappij verandert sterk; de behoefte van burgers om mee te denken en mee te beslissen groeit. Dat vereist van de overheid nieuwe methodes om de wensen en ideeën van burgers mee te kunnen nemen in het beleid.
De Omgevingswet is naast een bundeling van oude wetten ook een instrument om participatie te versterken; burgerparticipatie krijgt zo een wettelijke basis. Dit wil nog niet zeggen, dat participatie daadwerkelijk goed verloopt. Naast meedenkende burgers zijn er steeds meer burgerinitiatieven die nog niet in het bestaande beleid passen. De Omgevingswet heeft ook tot doel om initiatieven van burgers makkelijker en zonder al te veel ingewikkelde regels ruimte te bieden.
Dat betekent niet dat de Nederlandse ruimtelijke planning 180 graden draait van centraal gestuurde overheidsplanning van bovenaf naar een praktijk van “U vraagt, wij draaien”. Belangen en standpunten van overheid en burgers kunnen sterk verschillen; het individuele burgerbelang kan lijnrecht staan tegenover het collectieve overheidsbelang. Dat maakt politieke afwegingen niet altijd makkelijk. Een sterk kader op basis van ambities, kan helpen om goede afwegingen te kunnen afwegen. Daartoe biedt een Omgevingsvisie de mogelijkheid.