achtergrond

Schaal: van buurt tot regio

Nieuwsbericht | 18 december 2019 De schaal waarop omgevingsvisies worden ontwikkeld, verschilt. Soms wordt in een gemeente voor een deelgebied een visie opgesteld. Op groter schaalniveau werken gemeenten samen om op een hoger schaalniveau –dat van de regio- een visie …

Schaal: van buurt tot regio Read More »

Motoren voor invoering omgevingswet

Nieuwsbericht | 21 oktober 2019 Erfgoed Beleid zoals cultuurbeleid kan als motor dienen bij de invoering van de Omgevingswet. Tilburg heeft in 2015 een omgevingsvisie vastgesteld. Opvallend is de rol voor cultureel erfgoed in dit document. Het verhaal van Tilburg …

Motoren voor invoering omgevingswet Read More »

Vormen van Omgevingsvisies

Nieuwsbericht | 25 juni 2019 De vorm van de Omgevingsvisie is vrij. Dat biedt mogelijkheden tot bijzondere (werk)vormen voor participatie van burgers en belanghebbenden. Opvallend zijn gemeenten waar ambtenaren letterlijk de wijk in trekken om informatie op te halen die …

Vormen van Omgevingsvisies Read More »

Omgevingswet als hoop en verlangen

column | 27 maart 2018 | Peter van Rooy

In zijn boek De Onzichtbare Hand beschrijft transitie-econoom Bas van Bavel de opgang en neergang van beschavingen. Voor het huidige tijdsgewricht constateert hij een zekere machteloosheid. Dé markt en dé mondialisering lijken krachten buiten ons die onze toekomst bepalen. Alsof …

Omgevingswet als hoop en verlangen Read More »

Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking

nieuwsbericht | 6 oktober 2017

De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld en zal nu op 1 januari 2021 in werking treden, meldt het Omgevingswetportaal van het ministerie van IenM. De reden hiervoor is dat er meer tijd nodig is om de wetgeving adequaat …

Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking Read More »