veenweidegebied

Resultaten Veenweide Atelier Friesland

resultaten | november 2014

Bekijk hier de resultaten van het Veenweide Atelier Friesland

Documentaire over nieuw instrument voor provinciale planontwikkeling

28 november 2014 | documentaire

Hoe gaan de provincies straks om met de grotere rol die het Rijk aan hen heeft toebedeeld bij besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen? In de context van de Omgevingswet ontwikkelt Atelier ZZ van Architectuur Lokaal een nieuw instrumentarium voor politieke besluitvorming over

Praktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland

november 2014 | onderzoek

Het Ontwerp Ontwikkel Team (OOT) van Atelier ZZ heeft onderzoek gedaan naar de bodemdaling in het Friese veenweidegebied. Bodemdaling wordt veroorzaakt door drooglegging van het veen, om de van nature drassige bodem geschikt te maken voor (agrarisch) gebruik. Onder invloed

Terugtrekken is niet genoeg

november 2014 | artikel

Interview met Wouter Vanstiphout, voorzitter van het Ontwikkel/Ontwerpteam, in het Binnenlands Bestuur. “Nederland kent unieke landschappen en stadsbeelden, fraai ingepaste infrastructuur. Maar door de Omgevingswet kunnen we onze planningstraditie kwijtraken.”

Nieuwe wet, mooier land?

augustus 2014 | artikel

Het Friesch Dagblad wijdde een pagina aan het onderzoek naar het Friese veenweidegebied binnen de context van de nieuwe Omgevingswet, dat op locatie wordt uitgevoerd door het Veenweide Atelier Friesland van Atelier ZZ.