omgevingskwaliteit

Wat is omgevingskwaliteit?

januari 2016 | omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit is een van de maatschappelijke doelstellingen van de Omgevingswet. Maar wat is ‘omgevingskwaliteit’? En wie is er verantwoordelijk voor? In 1985 publiceerde Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra een verhandeling over het begrip ‘architectonische kwaliteit’; daarop werd de eerste Architectuurnota (1991/92) gebaseerd.

Essay: Urgentie, verleiding en gereedschap

november 2013 | essay

Essay van  José van Campen, lid van het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ, in opdracht van het College van Rijksadviseurs over de mogelijkheden en beperkingen van de Omgevingswet voor lokaal en provinciaal ruimtelijk kwaliteitsbeleid.

Mooiwaarts naar de Omgevingswet

november 2013 | presentatie

Presentatie van Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK) over het belang van omgevingskwaliteit in het omgevingsrecht. De FRK is initiatiefnemer van Mooiwaarts.