landschap

Geluk als ruimtelijke component

publicatie | 13 december 2016

Kirsten Hannema interviewde voor het boek ‘AAARO, Vier jaar ontwerpkracht’ Vincent Kompier (Architectuur Lokaal) en Gertrud van Leeuwen (Groen Links-gemeenteraadslid Weststellingwerf) over hun ervaringen met het driedaagse ontwerpatelier in de gemeente Weststellingwerf. ‘Dankzij het Atelier ziet iedereen nu in waarom

Praktijkonderzoek: Veenweidegebied Friesland

november 2014 | onderzoek

Het Ontwerp Ontwikkel Team (OOT) van Atelier ZZ heeft onderzoek gedaan naar de bodemdaling in het Friese veenweidegebied. Bodemdaling wordt veroorzaakt door drooglegging van het veen, om de van nature drassige bodem geschikt te maken voor (agrarisch) gebruik. Onder invloed

De Peel: Intensieve veehouderij in het landschap

18 november 2013 | onderzoek

Het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ onderzocht hoe ontwerpend vermogen wordt ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. En welke rol speelt de regelgeving hierbij? De voorbeelden moeten zichtbaar maken hoe regelgeving, maar ook andere