gebiedsontwikkeling

Van vijf naar twee scenario’s in Bladel

10 oktober 2017

Gisterenavond is het plan voor herontwikkeling van De Egyptische Poort in Bladel weer een stap dichterbij gekomen. De Commissie Grondgebied heeft haar voorkeur uitgesproken voor een combinatie van twee van de vijf toekomstscenario’s voor de invulling van De Egyptische Poort:

Gebiedsontwikkeling in transitie

november 2013 | presentatie

Presentatie van Paula Kemp, lid van het Ontwikkel/Ontwerpteam van Atelier ZZ, over de juridische veranderingen in gebiedsontwikkeling in relatie tot de Omgevingswet.

Meerstad: Vlottrekken gebiedsontwikkeling bij stadsuitbreiding

18 november 2013 | onderzoek

Het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ onderzocht hoe ontwerpend vermogen wordt ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. En welke rol speelt de regelgeving hierbij? De voorbeelden moeten zichtbaar maken hoe regelgeving, maar ook andere

Conflict achter de regels

17 november 2013 | column | Leonie Janssen - Jansen

De regels in de gebiedsontwikkelingen liggen onder vuur. De ruimtelijke ordeningsregels worden als te star ervaren, en als ongeschikt voor ‘de nieuwe werkelijkheid’. Het geklaag over lange ambtelijke molens, stroperige regelgeving en onzinnige regels in relatie tot ‘vastgelopen’ gebiedsontwikkelingen overstemt