documentaire

Documentaire over nieuw instrument voor provinciale planontwikkeling

28 november 2014 | documentaire

Hoe gaan de provincies straks om met de grotere rol die het Rijk aan hen heeft toebedeeld bij besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen? In de context van de Omgevingswet ontwikkelt Atelier ZZ van Architectuur Lokaal een nieuw instrumentarium voor politieke besluitvorming over