decentralisatie

Zwarte Zwanen

december 2014 | artikel

Atelier ZZ is genoemd naar het populaire boek van Nassim Taleb, een Amerikaanse auteur en voormalig derivatenhandelaar van Libanese afkomst. In “The Black Swan: The impact of the highly improbable”(2007) schrijft hij over de tegenstelling tussen de manier waarop wij

Veranderingen in maakbaar Nederland

november 2014 | artikel

De Omgevingswet heeft onder meer als doelstelling meer bevoegdheden over te hevelen naar decentrale overheden en meer verantwoordelijkheden over te laten aan de markt of bewoners. Hierdoor ontstaat een hele nieuwe situatie. Planning en ontwerp waren altijd diepgeworteld in de

Ontwikkel / Ontwerpteam

23 september 2013 | ontwikkel/ontwerpteam

Daar waar het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ terugkeek op de recente praktijk, heeft het Ontwikkel/Ontwerpteam de opdracht op een methodiek te ontwikkelen om ………… Wouter Vanstiphout (Heist-op-den-Berg, België, 1967) is architectuurhistoricus, gespecialiseerd in twintigste-eeuwse stedenbouw en architectuur. Hij is medeoprichter van

Kerninstrumenten Omgevingswet

mei 2014 | infographic

De Omgevingswet bevat zes kerninstrumenten: omgevingsvisie, het plan of programma, decentrale regelgeving, algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting. Om de veranderingen van de Omgevingswet voor een breed publiek toegankelijk en inzichtelijk te

Kerninstrument 3: Decentrale Regels

mei 2014 | infographic

Decentrale Regelgeving, een van de zes kerninstrumenten in de Omgevingswet, bestaat uit: het Gemeentelijk omgevingsplan, Provinciale omgevingsverordening en Waterschapsverordening. Gemeentelijk omgevingsplan In het gemeentelijk omgevingsplan worden de gemeentelijke regels voor de leefomgeving – bestemmingsplannen, beheersverordeningen en omgevingsrechtelijke delen van andere verordeningen – logisch