burgers

Zwarte Zwanen en Friese veenweiden

28 november 2014 | debat

Het Rijk decentraliseert de landschapsopgaven naar lokale overheden. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld de Friese veenweidegebieden, waar de bodemdaling ingrijpende effecten zal hebben voor burgers, boeren en bedrijven? Hoe kan de provincie participatie organiseren om met alle belanghebbenden bijtijds tot

Spannende tijden in Ulrum

8 november 2013 | column | Petra de Braal

De bewoners van Ulrum gaan samen met gemeente De Marne, woonstichting Wierden en Borgen, de provincie Groningen en vele andere partijen aan de slag met de inrichting en de leefbaarheid van het dorp. Het dorp telt ongeveer 1500 inwoners. De

De ontwerper ontregelt

1 oktober 2013 | column | Tom Bergevoet

Voor ontwerpers is het perspectief allerminst florissant. Steeds meer vakgenoten verlaten het beroep en volgens brancheorganisaties is deze exodus nog niet ten einde. Toch lijken juist nú de competenties van ontwerpers nodig om een aantal urgente maatschappelijke vraagstukken op te

De toekomst te lijf

26 augustus 2013 | column | Carel de Reus

Vakantie is bij uitstek de tijd om boeken te lezen die al lange tijd op de stapel ‘nog te nuttigen’ liggen. Deze zomer heb ik me vergrepen aan De Zwarte Zwaan van Nassim Nicholas Taleb en De aarde is plat