columns

Al wandelend initiatieven spotten en partijen verbinden

15 november 2016 | column | Floor Ziegler

Het afgelopen jaar heb ik voor het programma Agenda Stad meerdere steden in Nederland bezocht. Dat deed ik door te wandelen. Al wandelend sprak ik mensen op straat aan. Op die manier kwam ik de meest bijzondere mensen tegen die

Kansen Omgevingsvisie voor bewoners

20 oktober 2016 | column | Laurens Boodt en Elisabeth Boersma

Vorig jaar oktober zijn wij geselecteerd voor het Atelier Omgevingsvisie Weststellingwerf van Atelier ZZ, een project van Architectuur Lokaal. De centrale vraag was hoe je als gemeente op een verfrissende manier ambities kunt meenemen in de nieuwe Omgevingsvisie. Samen met

Afwijken van de omgevingsvisie

4 oktober 2016 | column | Jelger Moraal

In de Omgevingswet is de structuurvisie omgetoverd naar de ‘omgevingsvisie’. Opmerkelijk daarbij is dat in eerste instantie, bij de totstandkoming van de Omgevingswet, de omgevingsvisie slechts verplicht was gesteld op Rijks- en provinciaal niveau. Dat de gemeente hier nu wel

Gaat Nederland het merken?

22 augustus 2016 | column | Paul de Bruijn

De nieuwe Omgevingswet beoogt meer integraliteit, vereenvoudiging, meer duurzaamheid, meer regionale speelruimte en het combineren van ‘zekerheid en dynamiek’. Een ambitieuze set van eisen waar je niet tegen kunt zijn. Maar wordt Nederland er ook beter van? Nederland behoort tot

Omgevingsvisie tussen economie en maatschappij

11 juli 2016 | column | Nynke Schaaf

Sinds de crisis van 2009 is het wankele bouwwerk van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland als een kaartenhuis in elkaar gezakt. De kraters die dit heeft geslagen zullen nog jaren zichtbaar zijn: historische leegstand van kantoren, een stilgevallen huizenmarkt, grote

Een column is bij uitstek een manier om de actuele ontwikkelingen omtrent aspecten van de Omgevingswet kort en krachtig te behandelen. Gedurende het onderzoeksprogramma worden diverse personen gevraagd door middel van een column aspecten van de veranderende ruimtelijke ordening van scherp commentaar te voorzien.