omgevingskwaliteit

Welstand uit Omgevingswet: hoe verder met de advisering over ruimtelijke kwaliteit?

10 oktober 2014 | vooraankondiging

Ruimtelijke kwaliteit wordt in Nederland al meer dan honderd jaar nauwkeurig beoordeeld in de welstandscommissies. In de Omgevingswet wordt kwaliteitsadvisering niet meer wettelijk geregeld. Gemeenten moeten zelf bepalen hoe ze ruimtelijke kwaliteit bespreekbaar maken. José van Campen en Sandra van

Urgentie, verleiding en gereedschap

6 november 2013 | essay

De Omgevingswet krijgt gestalte. Het concept van de wet ligt voor advies bij de Raad van State en zal daarna (naar verwachting begin 2014) aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Ondertussen wordt de uitvoeringsregelgeving aangepast, de huidige 117 AMvB’s en

De discussie over kwaliteit is van alle tijden. Een plan dat aan alle regels en aan financiële, technische en functionele eisen voldoet levert niet per definitie de beste ruimtelijke oplossing op. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet meer alleen voorbehouden aan publieke en private opdrachtgevers. Er wordt gezocht naar nieuw eigenaarschap en nieuwe financieringsmogelijkheden. En naar manieren om van meet af aan te werken met verbeelding van mogelijkheden. Dat kan leiden tot nieuwe visies op ruimtelijke kwaliteit.