omgevingskwaliteit

Wat is omgevingskwaliteit?

januari 2016 | omgevingskwaliteit

Omgevingskwaliteit is een van de maatschappelijke doelstellingen van de Omgevingswet. Maar wat is ‘omgevingskwaliteit’? En wie is er verantwoordelijk voor? In 1985 publiceerde Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra een verhandeling over het begrip ‘architectonische kwaliteit’; daarop werd de eerste Architectuurnota (1991/92) gebaseerd.

Bouwmeestersplatform met de nieuwe Rijksbouwmeester

7 december 2015 | nieuwsbericht | Architectuur Lokaal | Amsterdam

Op 11 december 2015 vindt, onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, het Bouwmeesterdebat 2015 plaats met stadsarchitecten en provinciaal bouwmeesters uit heel Nederland. Het College van Rijksadviseurs heeft aan Architectuur Lokaal gevraagd om dit debat te organiseren over de ontwikkeling

Tjeerd Dijkstra pleit voor Rijksadviseur Ruimtelijke Kwaliteit

28 november 2014 | manifestatie | Tolhuistuin | Amsterdam

Bij de vierjaarlijkse Architectuur Lokaal-manifestatie voor de nieuwe gemeentebesturen, dit jaar onder de noemer Hitte in de Delta, nam Tjeerd Dijkstra het eerste exemplaar van De Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland in ontvangst van onderzoekers Sandra van Assen en José

Welstand uit Omgevingswet: hoe verder met de advisering over ruimtelijke kwaliteit?

10 oktober 2014 | vooraankondiging

Ruimtelijke kwaliteit wordt in Nederland al meer dan honderd jaar nauwkeurig beoordeeld in de welstandscommissies. In de Omgevingswet wordt kwaliteitsadvisering niet meer wettelijk geregeld. Gemeenten moeten zelf bepalen hoe ze ruimtelijke kwaliteit bespreekbaar maken. José van Campen en Sandra van

Urgentie, verleiding en gereedschap

6 november 2013 | essay

De Omgevingswet krijgt gestalte. Het concept van de wet ligt voor advies bij de Raad van State en zal daarna (naar verwachting begin 2014) aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Ondertussen wordt de uitvoeringsregelgeving aangepast, de huidige 117 AMvB’s en

De discussie over kwaliteit is van alle tijden. Een plan dat aan alle regels en aan financiële, technische en functionele eisen voldoet levert niet per definitie de beste ruimtelijke oplossing op. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet meer alleen voorbehouden aan publieke en private opdrachtgevers. Er wordt gezocht naar nieuw eigenaarschap en nieuwe financieringsmogelijkheden. En naar manieren om van meet af aan te werken met verbeelding van mogelijkheden. Dat kan leiden tot nieuwe visies op ruimtelijke kwaliteit.