oriëntatie

Meerstad: Vlottrekken gebiedsontwikkeling bij stadsuitbreiding

18 november 2013 | onderzoek

Het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ onderzocht hoe ontwerpend vermogen wordt ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. En welke rol speelt de regelgeving hierbij? De voorbeelden moeten zichtbaar maken hoe regelgeving, maar ook andere

Parkstad Limburg: Experimenten in krimpregio

18 november 2013 | onderzoek

Het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ onderzocht hoe ontwerpend vermogen wordt ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. En welke rol speelt de regelgeving hierbij? De voorbeelden moeten zichtbaar maken hoe regelgeving, maar ook andere

Arnhem: Revitalisatie aandachtswijk

18 november 2013 | onderzoek

Het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ onderzocht hoe ontwerpend vermogen wordt ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. En welke rol speelt de regelgeving hierbij? De voorbeelden moeten zichtbaar maken hoe regelgeving, maar ook andere

De Peel: Intensieve veehouderij in het landschap

18 november 2013 | onderzoek

Het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ onderzocht hoe ontwerpend vermogen wordt ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. En welke rol speelt de regelgeving hierbij? De voorbeelden moeten zichtbaar maken hoe regelgeving, maar ook andere

Nieuwegein: Transformatie van leegstaande kantoren

18 november 2013 | onderzoek

Het Voorbeeldenteam van Atelier ZZ onderzocht hoe ontwerpend vermogen wordt ingezet ten behoeve van de ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. En welke rol speelt de regelgeving hierbij? De voorbeelden moeten zichtbaar maken hoe regelgeving, maar ook andere

Atelier ZZ is een programma van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016.
Een Voorbeeldenteam onderzocht in 2013 hoe ontwerpend vermogen in de praktijk is ingezet voor ruimtelijke innovatie en de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Welke rol speelde de regelgeving hierbij? Het onderzoek werd voortgezet in 2014 door het Ontwikkel/ Ontwerpteam en heeft uiteindelijk geleid tot verschillende ateliers.