Ontwerpteam omgevingsvisie Weststellingwerf van start

28 september 2015 | nieuwsbericht

De belangstelling voor deelname aan Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf, dat van 7 tot 9 oktober aan de slag gaat in voormalige Mulo van Wolvega, is groot. Daarom is besloten de teams uit te breiden.

Ontwerpers
De geselecteerde ontwerpers zijn: Anne Berkers, Elisabeth Boersma, Laurens Boodt, Merel Enserink, Adriaan Jurriëns, Daan Mulders, Arjan de Nooijer, Martijn Pater, Gideon Peele, Nout Sterk en Robert Wierenga. In deze selectie zijn zowel architecten, stedenbouwkundigen als landschapsarchitecten vertegenwoordigd.

Mentoren
De ontwerpteams onderzoeken de mogelijkheden voor de toekomst van de gemeente Weststellingwerf onder begeleiding van mentoren Maike van Stiphout (DS Landschapsarchitecten), Boris Hocks (POSAD) en Harm Wassink (UNStudio). Ontwerp en betrokkenen uit het gebied vormen het uitgangspunt voor deze pilot van Atelier ZZ in de gemeente Weststellingwerf.

Atelier ZZ
Atelier ZZ is een project van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 2013-2016. Atelier ZZ onderzoekt de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de context van de nieuwe Omgevingswet met het doel, handreikingen te bieden voor de Omgevingsvisie op basis van ontwerp en lokale betrokkenheid.

Meer informatie: Vincent Kompier