Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf

Grote belangstelling voor inspiratieavond Omgevingsvisie Weststellingwerf

nieuwsbericht | 12 april 2017

Gisteren vond in Buurthuus te Noordwolde de eerste van de twee inspiratieavonden over de omgevingsvisie Weststellingwerf plaats. Planoloog José van Campen hield een lezing voor de aandachtige bewoners over het brede begrip omgevingskwaliteit, waarin de goede en minder goede kwaliteiten

Volgende stap voor omgevingsvisie Weststellingwerf

nieuwsbericht | 22 maart 2017

Op 11 en 18 april 2017 organiseert de gemeente Weststellingwerf openbare bijeenkomsten over de Omgevingsvisie. In het voortraject zijn inwoners van de gemeente al betrokken bij het ontwerpend onderzoek dat Architectuur Lokaal in het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf eerder voor de

Geluk als ruimtelijke component

publicatie | 13 december 2016

Kirsten Hannema interviewde voor het boek ‘AAARO, Vier jaar ontwerpkracht’ Vincent Kompier (Architectuur Lokaal) en Gertrud van Leeuwen (Groen Links-gemeenteraadslid Weststellingwerf) over hun ervaringen met het driedaagse ontwerpatelier in de gemeente Weststellingwerf. ‘Dankzij het Atelier ziet iedereen nu in waarom

Milkyway festival is echt iets voor Weststellingwerf

9 december 2015 | artikel

De lokale krant Stellingwerf heeft op 9 december een artikel gewijd aan het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf. Klik hier voor het artikel  

Ambities voor de Omgevingsvisie van Weststellingwerf

2 december 2015 | rapport

Hoe kun je als gemeente op een verfrissende manier nadenken over ambities in de nieuwe Omgevingsvisie? In Weststellingwerf werd hiermee geëxperimenteerd door ontwerpers en bewoners samen te laten nadenken over de toekomst van de gemeente. Op 26 november werden de

Voor de gemeente Westellingwerf organiseerde Atelier ZZ eind 2015 een toekomstatelier om tot ruimtelijke ambities te komen voor de omgevingsvisie. In dit atelier wordt een nieuwe werkwijze toegepast waarbij vanuit brede participatie van belanghebbenden, inzicht wordt verkregen in ruimtelijke conflicten. Ontwerp speelt hierbij een belangrijke rol bij visualisatie van de problematiek en scenario’s voor mogelijke oplossingen op de lange termijn.