Een nieuwe manier van werken in Weststellingwerf

9 oktober 2015 | presentatie | Sickengastraat | Wolvega

Op vrijdagavond 9 oktober 2015 presenteerde het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf van Atelier ZZ de tussentijdse onderzoeksresultaten aan de wethouders en raadsleden van de gemeente Weststellingwerf. Elf ontwerpers, verdeeld in drie teams, gaven na een excursie, toelichtingen van direct betrokkenen en gesprekken met bewoners en ondernemers, een aanzet voor de toekomstige gemeentelijke Omgevingsvisie. Drie vakkundige mentoren gaven aanbevelingen en leverden commentaar: Boris Hocks (POSAD), Maike van Stiphout (DS landschapsarchitecten) en Harm Wassink (UNStudio).
De eindresultaten worden op 26 november 2015 bij een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis in Wolvega gepresenteerd.

Nieuwe manier van werken

Het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf kwam tot stand in vervolg op de film Dilemma’s in het veen van het Veenweide Atelier Friesland van Atelier ZZ, waaraan wethouder Cor Trompetter had meegewerkt. De gemeente oriënteert zich op een nieuwe manier van werken en was geïnteresseerd in de pilot van Atelier ZZ in de context van de op te stellen gemeentelijke Omgevingsvisie.

Bijzonder hotel
De ontwerpers werkten drie aaneengesloten dagen op locatie, vanuit de voormalige MULO aan de Sickengastraat in Wolvega, die door de gemeente ter beschikking was gesteld. Nadat de school leeg kwam te staan werd er een kinderdagverblijf in het gebouw ondergebracht, maar dat was er inmiddels ook niet meer. Het Holland Inn Hotel, waar de ontwerpers logeerden, was minstens zo bijzonder: voor de helft verzorgingshuis, voor de andere helft hotel. De voorzieningen, zoals het café en het restaurant, konden gemeenschappelijk worden gebruikt.
Op 8 oktober vond in het Atelier een gesprek met de dorpsraden van de 26 Weststellinger dorpen plaats.

Vervolg
In vervolg op deze eerste fase van het Atelier zullen de mentoren de resultaten analyseren en de koers uitzetten voor de tweede fase. Het eindresultaat wordt op 26 november gepresenteerd bij een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis van Wolvega.