Monthly Archives: augustus 2016

Gaat Nederland het merken?

22 augustus 2016 | column | Paul de Bruijn

De nieuwe Omgevingswet beoogt meer integraliteit, vereenvoudiging, meer duurzaamheid, meer regionale speelruimte en het combineren van ‘zekerheid en dynamiek’. Een ambitieuze set van eisen waar je niet tegen kunt zijn. Maar wordt Nederland er ook beter van? Nederland behoort tot