Monthly Archives: juli 2016

Omgevingsvisie tussen economie en maatschappij

11 juli 2016 | column | Nynke Schaaf

Sinds de crisis van 2009 is het wankele bouwwerk van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland als een kaartenhuis in elkaar gezakt. De kraters die dit heeft geslagen zullen nog jaren zichtbaar zijn: historische leegstand van kantoren, een stilgevallen huizenmarkt, grote

Experimenteren met de Omgevingsvisie Friesland

nieuwsbericht | 6 juli 2016

Is er behoefte aan experimenteerruimtes in Friesland? Een plek in de provincie waar minder regels van kracht zijn? Waardoor experimenten en innovaties de ruimte en tijd krijgen om tot bloei te komen? Zouden deze kunnen bijdragen aan Friesland als proeftuin