Monthly Archives: juni 2016

Omgevingskwaliteit: breed, subjectief en dynamisch

20 juni 2016 | column | Rob van Vliet

Op MijnOmgevingsvisie.nl komt Architectuur Lokaal na beoordeling van de eerste vier in Nederland vastgestelde Omgevingsvisies tot de volgende conclusie: “De omslag van het smalle begrip ruimtelijke kwaliteit naar het bredere (en meer maatschappelijk georiënteerde) begrip omgevingskwaliteit wordt niet gemaakt. Omgevingskwaliteit

Geluk in de Friese omgevingsvisie

nieuwsbericht | 7 juni 2016

Bij Atelier Omgevingsvisie Fryslân valt op dat er sprake is van tegengestelde ontwikkelingen in de provincie. Bijvoorbeeld: de grote mate van export en import versus de opkomst van circulaire economieën en relatief lange afstanden die moeten worden afgelegd naar voorzieningen versus het