Monthly Archives: mei 2016

Een goede beslissing neem je niet alleen

23 mei 2016 | column | Zoraida Schuitema

Halverwege 2014 kwam vanuit de gemeenteraad het verzoek een omgevingsvisie op te stellen. Een traject dat veel energie heeft gekost en opgebracht, bij ons en alle betrokkenen. Want een belangrijk uitgangspunt van de raad is: het moet zoveel mogelijk gezamenlijk

Atelier Omgevingsvisie Fryslân van start

nieuwsbericht | 11 mei 2016

De belangstelling van jonge ontwerpers om deel te nemen aan het Atelier Omgevingsvisie Fryslân van Atelier ZZ was groot. Uit 26 aanmeldingen zijn acht architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten geselecteerd. Op verzoek van de provincie Friesland zullen zij de komende maanden,

Als ik niet kan uitleggen waarom het niet kan, dan moet het kunnen

3 mei 2016 | column | Ilona Lagas-Meijer

Mei 2010. Net voor de tweede termijn beëdigd als wethouder met dit keer ruimtelijke ordening in portefeuille, krijg ik de uitdaging een nieuwe structuurvisie te maken voor de gemeente Ommen. Nu krijg ik bij “nieuw” al vrij snel een wasmiddelgevoel. Wat