Monthly Archives: april 2016

Hellendoorn Natuurlijk Avontuurlijk

26 april 2016 | column | Thomas Walder

Een pakkende titel die spontaan opkwam toen we bezig waren met onze nieuwe gemeentelijke omgevingsvisie. Uit de gesprekken kwam steeds naar voren dat het goed is te focussen op datgene waar je als gemeente sterk in bent. Voor Hellendoorn is

Atelier Omgevingsvisie Fryslân zoekt jonge ontwerpers die snel kunnen beslissen

oproep | 25 april 2016

De provincie Fryslân werkt aan de provinciale omgevingsvisie. Ter voorbereiding hierop richt de provincie samen met Atelier ZZ van Architectuur Lokaal, pop-up kantoren op in Wolvega, Drachten, Dokkum, Franeker en Sneek. Hier onderzoeken ontwerpers samen met experts en betrokkenen de mogelijkheden voor

Een omgevingsvisie zonder cultuur?

19 april 2016 | column | Hans Venhuizen

Nog niet eens zo heel lang geleden waren cultuur en ruimtelijke ordening onlosmakelijk met elkaar verbonden. De cultuur was als vanzelfsprekend ‘embedded’ bij de wijze waarop een samenleving zich vestigde in het landschap. Deze werd immers direct bepaald door de

Samen ontwerpen aan omgevingsvisies

5 april 2016 | column | Nancy Arkema en Pauline van den Broeke

Het opstellen van een omgevingsvisie is één van de ruimtelijke processen waar je mensen bij wilt betrekken. Steeds meer overheden weten dat het maken van ruimtelijk beleid niet meer sec aan hen toebedeeld is. Het wordt steeds belangrijker om de verschillende