Monthly Archives: maart 2016

Meedenken en doen, daar hoUDEN we van!

reactie | 29 maart 2016

Uden is een van de eerste gemeenten in Nederland die een omgevingsvisie heeft vastgesteld. Deze omgevingsvisie is het directe resultaat van een intensief participatieproces, aldus wethouder René Peerenboom van de gemeente Uden. Hij reageert op het eerder gepubliceerde artikel (lees

Omgevingswet aangenomen door Eerste Kamer

15 maart 2016 | nieuwsbericht

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Omgevingswet op 22 maart 2016 na aangenomen. De fracties van GroenLinks en PvdD stemden tegen. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 15 maart 2016 zijn er vijf moties ingediend. De stemmingen over deze moties vonden eveneens plaats

Naar Omgevingsvisies: vergeet de voorzieningen niet!

21 maart 2016 | column | Cor Trompetter

Na de grote decentralisaties in de zorg is de nieuwe Omgevingswet de twee grote operatie die in deze collegeperiode op de gemeenten afkomt. De onzekerheid die er lang geweest is over de veranderingen in de zorg is vergelijkbaar met de

MijnOmgevingsvisie.nl analyseert de eerste gemeentelijke omgevingsvisies

14 maart 2016 | nieuwsbericht

Hoe brengen gemeenten hun ambities in beeld? Hoe maken zij ruimte voor initiatief uit de samenleving? MijnOmgevingsvisie.nl nam de eerste vier omgevingsvisies onder de loep. Deze visies zijn vastgesteld door de gemeenten Tilburg, Uden, Opsterland en Hellendoorn. De analyse biedt

Social Design en de Omgevingswet

7 maart 2016 | column | André Schaminée

De achterliggende jaren waarin flink bezuinigd werd op overheidsuitgaven heb ik op een bepaalde manier als inspirerend ervaren. Termen als doe-democratie, participatiesamenleving en uitnodigende overheid kwamen in zwang en ik zag overheid en burgers nieuwe rollen verkennen. Samen met een