Monthly Archives: oktober 2015

Een nieuwe manier van werken in Weststellingwerf

9 oktober 2015 | presentatie | Sickengastraat | Wolvega

Op vrijdagavond 9 oktober 2015 presenteerde het Atelier Toekomstvisie Weststellingwerf van Atelier ZZ de tussentijdse onderzoeksresultaten aan de wethouders en raadsleden van de gemeente Weststellingwerf. Elf ontwerpers, verdeeld in drie teams, gaven na een excursie, toelichtingen van direct betrokkenen en

Dorpsraden in gesprek over een visie op de toekomst

7 oktober 2015 | dorpsraden | Wolvega

Om de leefbaarheid op het platteland te behouden is er dringend behoefte aan betaalbare woningen voor starters en goed internet. Dit kwam onder andere naar voren in een drukbezochte bijeenkomst met de dorpsraden van de gemeente Weststellingwerf. De saamhorigheid in