Monthly Archives: maart 2015

Ontwerpkracht in de Omgevingsvisie: meer draagvlak, minder kosten, hogere ruimtelijke kwaliteit

24 maart 2015 | uitnodiging

De nieuwe Omgevingswet introduceert de Omgevingsvisie: een integrale visie voor ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn, die politiek wordt vastgesteld. Rijk en provincie moeten een Omgevingsvisie vaststellen, gemeenten kunnen dat ook doen. In deze context ontwikkelen de ontwerpers van Atelier ZZ

Atelier ZZ bij Hitte in de Delta

maart 2015 | publicatie

Atelier ZZ is opgenomen in de publicatie van de landelijke manifestatie Hitte in de Delta.